Produkter

Analyse -udvikling-implementering

Visual Story udvikler effektiv kommunikation, til en verden præget af støj og knaphed på tid.

En opgave kan bestå af en eller flere forskellige film samt andre visuelle elementer, der bliver distribueret via Websites, mobile medier, DVD, CDrom, PowerPoints, print, m.v. Ofte via en flermedial strategi. I menuen til venstre kan du se nogle af Visual Storys arbejdsområder.

Vores udviklingsarbejde tager afsæt i kundens strategiske processer: Det kan for eksempel handle om at understøtte en brandingstrategi, sætte forandringer i gang ved hjælp af et nyt og anderledes kommunikationsværktøj eller udvikle en visuel virksomhedsprofil, der balancerer med værdierne.

Vi kan styre et udviklingsforløb gennem alle tre faser: Analyse, produktion og implementering.

Analyse/research: Visual Story udvikler den skriftlige dokumentation og sikrer hermed, at taktikken er afstemt med virksomheden strategiske målsætninger. Analysefasen kan ske gennem møder med virksomhedens mennesker, workshops og samtaleanalyser med udvalgte grupper af interessenter. Vi definerer for eksempel målsætninger, tværkulturelle forhold, mediestrategi, virkemidler samt de indholdselementer, som bliver oplevet som relevante og troværdige af målgrupperne. Vi kender mulighederne i medielandskabet og kan udvikle en flermedial strategi, der sikrer, at kommunikationen trænger igennem. Den skriftlige dokumentation er en beskrivelse af strategi, synopsis og manuskript. Vi samarbejder ofte med virksomhedernes reklamebureauer for at sikre, at den visuelle kommunikation bliver konsistent og koordineret med virksomhedens øvrige kommunikationsprocesser.

Udvikling/produktion: Alle produktionsforløb er unikke og skal tilpasses til opgaven og det omkringliggende miljø. Der er forskel på om en produktion foregår på en boreplatform i Nordsøen eller i kontormiljø på land. En produktion bør ikke gribe forstyrrende ind i en virksomheds interne processer. Visual Story har erfaring med alle typer virksomheder og laver altid et produktionsdesign, der falder godt sammen med den verden, som produktionsholdet skal arbejde i.

Implementering/distribution: Allerede i den indledende analysefase har vi beskrevet, hvordan virksomheden kan få budskaberne mest effektivt ud til målgrupperne. Arbejder vi efter flermedial strategi, udfører og koordinerer vi de forskellige udviklingsprocesser og sørger for at kommunikationen er tilpasset til de forskellige kanaler.