Kreativ organisationsudvikling

Tre organisationer er kommet tættere på værdierne ved hjælp af billeder, mobiltelefoner og den kreative udviklingsworkshop Creative Eyes. Workshoppens deltagere samarbejder om at fortælle historier i form af video, billeder og tekster og workshopforløbet resulterer i afklarede deltagere og en række spændende og anderledes kommunikationsprodukter til den interne kommunikation.

Vores studieliv
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, ville skabe en fælles fortælling på tværs af 14 studieretninger. Fakultetet har mere end 3.000 studerende på 14 forskellige studier. De studerende havde næsten intet kendskab til hvad der skete på de øvrige studier, og det ville fakultetets ledelse gøre noget ved. Der blev håndplukket studerende fra de 14 studieretninger til to workshops, som blev omdrejningspunktet i en 1 år lang kommunikationsproces, hvor de studerende fortalte om deres studier vha. kameraer og korte tekster. Kommunikationen skete via en Facebookside, plakater, fotokonkurrence og 2 udstillinger.

De studerendes billeder og tekster har en nærhed og autencitet, som en fotograf udefra ikke kan indfange. Billederne udtrykker et rigt og mangfoldigt liv med gennemgående temaer som fx lektielæsning, forelæsninger, fester, gruppearbejde, venskaber, kærlighed – ja, alt hvad der giver mening og har betydning for studerende i et aktivt studiemiljø.

De studerendes billeder og tekster har en nærhed og autencitet, som en fotograf udefra ikke kan indfange. Billederne udtrykker et rigt og mangfoldigt liv med gennemgående temaer som fx lektielæsning, forelæsninger, fester, gruppearbejde, venskaber, kærlighed – ja, alt hvad der giver mening og har betydning for studerende i et aktivt studiemiljø.

Resultatet af processen blev, at der blev skabt fokus og bevidsthed om det tværgående studiemiljø og kommunikationsafdelingen havde efterfølgende 500 fotos fra studiemiljøet taget af de studerende selv til den interne kommunikation.

Deltagerne udtrykker:

 • Deltagelse medfører, at jeg så andre aspekter.
 • Projektet gav mig et andet syn på studielivet end det traditionelle syn, man har på studiet.
 • Spændende at se hvad de andre laver i deres hverdag og at møde en masse andre fra andre studieretninger.
 • Jeg deltog for at arbejde med studiet på en anden måde, få en anden vinkel. For at deltage i en visuel debat. For at få gode billeder af hverdagen – som man normalt ikke fotograferer trods at det er den der fylder mest.

Det, der binder os sammen
Dansk medicinalfirma ville styrke samarbejdet efter sammenlægning af afdelinger.
3 afdelinger var blevet lagt sammen og afdelingen havde fået en ny leder, der kom fra en helt 4. afdeling. Alle 80 medarbejdere skulle mødes for første gang til en fælles dag. Ønsket for dagen var: Vi ønsker at styrke fællesskabet, at lære hinanden at kende og skrive historien om vores fremtid sammen. Vi ønsker en involverende og kreativ proces, der giver os en mulighed for at grine og en mulighed for at arbejde med vores værdier sammen.

Workshoppen gav medarbejderne mulighed for at arbejde med historiefortælling, fotos og produktion af videoer ved hjælp af iPhones – med fokus på hvad der binder dem sammen som afdeling.

Workshoppen gav medarbejderne
mulighed for at arbejde med historiefortælling, fotos og produktion af videoer ved hjælp af iPhones – med fokus på hvad der binder dem sammen som afdeling.

Workshoppen gav medarbejderne mulighed for at arbejde med historiefortælling, fotos og produktion af videoer ved hjælp af iPhones – med fokus på hvad der binder dem sammen som afdeling. Efterfølgende blev videoerne brugt i den interne kommunikation, for at fastholde et fokus på sammenlægningen og de værdier, der binder medarbejderne sammen.

Deltagerne udtrykker:

 • Opgaven var neutral i forhold til vores fagligheder – alle kunne deltage.
 • Vi kunne grine sammen.
 • Vi kunne samarbejde udenfor komfortzonen.
 • Det var teamwork på tværs – og kreativitet, åbenhed og lytning.
 • Vi fandt ud af at vi kan vi løse alle typer opgaver sammen.
 • Vi fik set hinanden på “slap line”.

Vores fantastiske arbejde
Køge/Roskilde sygehus stillede skarpt på fælles mål og værdier. Kirurgisk Afdeling har én central ledelse, men er opdelt i 6 afsnit fordelt på 2 hospitaler i Køge og Roskilde. Ledelsen ønskede at skabe en fælles forståelse for organisationen samt at styrke sygeplejerskernes faglige identitet. Der deltog to sygeplejersker fra hver af de 6 afsnit på workshoppen.
Workshoppen gav sygeplejerskerne mulighed for at tage en tværorganisatorisk dialog på en anderledes og kreativ måde ved hjælp af fotografier, som de tog på deres arbejdspladser i løbet af 2 uger. De udvekslede bl.a. erfaringer og viden om arbejdsmetoder, ledelse og holdninger til den grundlæggende sygepleje. Efterfølgende blev de mange billeder og tekster tilrettelagt som en kernefortælling i form af en billedserie og et værdisæt for Kirurgisk afdeling på Roskilde/Køge Sygehus.  LINK til bog

Sygeplejerskernes billeder sikrede videndeling og en fælles forståelse for de faglige værdier.

Sygeplejerskernes billeder sikrede videndeling og en fælles forståelse for de faglige værdier.

Deltagerne udtrykker:

 • Vi satte ord på vores dagligdag, fik beskrevet de situationer, vi står i. Sygeplejen er implicit. Det er udviklende at sætte ord på.
 • Vi fik genopfrisket betydningen/vigtigheden af faget. Samarbejdet blev udviklet. Et anderledes initiativ.
 • Man kommer til at se sit arbejde fra en anden vinkel. Det har været spændende at arbejde på en ny og kreativ måde.

Pointer fra de 3 cases
Den kreative og visuelle workshop:

 • udvikler medarbejderens kreativitet og styrker kulturen i organisationen.
 • skaber visuelle fortællinger om de organisatoriske byggesten, der taler til hjertet og sætter medarbejderen i gang med at tolke og skabe mening.
 • giver organisationen et nyt billedsprog samt metoder til at involvere medarbejderne i organisationsudviklingen.
 • skaber sammenhængskraft og forandringskompetence.
 • skaber stærk og autentisk medarbejderskabt intern kommunikation.

Efterlad et svar