Peter Zeuthen

Peter Zeuthen
Kommunikationsrådgiver, tilrettelægger, fotograf og underviser.

Jeg brænder for det strategiske, praktiske, kreative arbejde med video og fotografi. Det er et arbejdsfelt, som jeg har været optaget af i mere end 25 år.

I mit daglige arbejde udvikler og producerer jeg videoprogrammer og visuelle koncepter, der bruges til forskellige former for kommunikation. Jeg rådgiver også i videokommunikation og uddanner virksomheder og organisationer i at bruge video og stills på en kreativ og effektiv måde.

Det er et dynamisk arbejdsfelt, for billeder spiller en stadig større rolle i den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Det skyldes i høj grad en teknologisk udvikling trukket af internet og mobilteknologi.

Jeg synes, det er sjovt og udfordrende at følge med i denne udvikling. Den holder mig skarp, fordi jeg hele tiden skal justere mine værktøjer og måder at arbejde på for at være på forkant med udviklingen.

Baggrund:
Cand. comm.
Diplomleder.
Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

Peter Zeuthen Linkedin

Har arbejdet for en lang række private og offentlige virksomheder.