Peter Zeuthen

Peter Zeuthen
Videojournalist, kommunikationsrådgiver, underviser.

Jeg brænder for det strategiske, praktiske, kreative arbejde med video og fotografi. Det er et arbejdsfelt, som jeg har været optaget af i mere end 25 år.

I mit daglige arbejde udvikler og producerer jeg videoprogrammer og visuelle koncepter, der bruges til forskellige former for kommunikation. Jeg rådgiver også i videokommunikation og uddanner virksomheder og organisationer i at bruge video og stills på en kreativ og effektiv måde.

Det er et dynamisk arbejdsfelt, for billeder spiller en stadig større rolle i den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Det skyldes i høj grad en teknologisk udvikling trukket af internet og mobilteknologi.

Jeg synes, det er sjovt og udfordrende at følge med i denne udvikling. Den holder mig skarp, fordi jeg hele tiden skal justere mine værktøjer og måder at arbejde på for at være på forkant med udviklingen.

Baggrund:
Cand. comm.
Diplomleder.
Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

Peter Zeuthen Linkedin

Har arbejdet for en lang række private og offentlige virksomheder.