Danmark og Verdens Fattige

Visual Story har i samarbejde med Dansk AV Produktion udviklet et nyt filmbaseret undervisningsmateriale om Danmarks udviklingsbistand.

Den danske udviklingsbistand er det stærkeste redskab i Danmarks udenrigspolitiske værktøjskasse. Det har seniorforsker Lars Engberg-Pedersen ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), fremhævet flere gange.

Alligevel har der hidtil ikke været undervisningsmateriale til gymnasieskolerne med specifikt fokus på dansk udviklingsbistand og –samarbejde. Men det er der nu rådet bod på med et særligt web-baseret undervisningsmateriale, ”Danmark og Verdens Fattige”, der er frit tilgængeligt på Undervisningsministeriets materialeplatform:

Danmarks og verdens fattige. Et undervisningsværktøj om udvikling og dansk udviklingbistand

Danmarks og verdens fattige. Et undervisningsværktøj om udvikling og dansk udviklingbistand

Se undervisningsmaterialet her.

Et moderne, elevinvolverende undervisningsværktøj
Danmark og Verdens Fattige gør det muligt for eleverne at fordybe sig i relevante temaer inden for udvikling og udviklingsbistand, blandt andet som en af de konkrete måder, Danmark kan agere på i en stadig mere globaliseret og kompleks verden.

Danmark og Verdens Fattige er et filmbaseret undervisningsværktøj, der engagerer og involverer eleverne i undervisningen på en sjov og afvekslende måde. Undervisningen har en filmisk tilgang til emnerne, og lærervejledningens forslag til 14 forskellige moduler giver underviseren mulighed for at sammensætte forskellige fagspecifikke undervisningsforløb. Materialet engagerer eleverne bl.a. ved at sætte deres holdninger i spil og inddrage kildesøgning på nettet og anvendelse af sociale medier.

 Skuespiller Jon Lange som Søren, der giver sin mening om dansk udviklingsbistand

Skuespiller Jon Lange som Søren, der giver sin mening om dansk udviklingsbistand

Materialet indeholder hele 16 små film og en detaljeret lærervejledning med grydeklare forslag til elevopgaver. Seks af filmene er formet som 5-8 minutters baggrundsfilm, der fortæller historien om dansk bistand helt fra Danidas spæde start i 1962 og til i dag, hvor udviklingssamarbejdet står over for helt nye udfordringer. De forrtæller åbent om udviklingsbistandens ‘hvide elefanter’, om hvad den kolde krig og dens ophør betød for udviklingsbistanden, om nogle af de andre ting end udviklingsbistand – som f.eks. klimaforandringer og verdenshandel, der påvirker Danmarks forhold til verdens fattige. Og meget mere.

I seks tilhørende korte film kommer professor og tidligere formand for Danidas styrelse, Holger Bernt Hansen, med sine personlige kommentarer til de epoker og fænomener, de seks baggrundsfilm beskriver. Holger Bernt Hansen har gjort hele turen med, fra han i starten af 1960’erne tog til Uganda for at studere og undervise ved universitetet i Kampala.

I fire ’holdningsfilm’ portrætterer skuespiller Jon Lange fire forskellige arketyper af danskere, som indsamlere typisk kan møde, når de stemmer dørklokker for at samle ind til verdens fattige. Sammen med de faglige moduler sættes elevernes egne holdninger i spil, og de kommer til at forholde sig fagligt til emnets centrale spørgsmål.

Kombinationen af faktabaserede baggrundsfilm, ”vidnet” Holger Bernt Hansens personlige kommentarer og perspektiver, Jon Langes til tider provokerende arketyper, de mange links og ekstraoplysninger er valgt for at give mange forskellige, interessante og overraskende, faglige indgangsvinkler til det store emne.

Involvering og test med elever fra Rødkilde Gymnasium.
Danmarks og Verdens Fattige er undervejs prøvet af og testet i praksis af 2.J og 3.J på Rødkilde Gymnasium i Vejle, og tilbagemeldinger fra eleverne viste, at kombinationen af faglige vinkler og forskelige virkemidler fungerer. Eleverne viste stort engagement i emnet, der for manges vedkommende var helt ukendt. Deres ideer og kommentarer var desuden med til at påvirke den endelige udformning af ”Danmark og Verdens Fattige”.

Danske læger på Congo Hospitalet, 1966

Danske læger på Congo Hospitalet, 1966

”Danmark og Verdens Fattige” er finansieret af Danidas Oplysningsmidler.
Undervisningsmaterialet er udviklet af Dansk AV Produktion i samarbejde med Visual Story
Producent og projektleder: Cand. Comm. Anders Dencker Christensen
Tilrettelægger: Cand. Comm. Peter Zeuthen
Udviklingsfaglig tilrettelægger: Journalist Jesper Heldgaard
Pædagogisk konsulent: Lektor i samfundsfag, Anne Lise Bennedsen

Efterlad et svar